cookies

Se směrnicí 2009/136/ES můžeme souhlasit či nemusíme, nicméně musíme ji respektovat. Proto také existuje tato stránka, ačkoliv pevně věřím tomu, že většina návštěvníků velmi dobře chápe, že se jedná pouze o obsah z donucení, který má za účel vyhovět zmíněné směrnici a vyhnout se tak penalizaci ze strany googlu či orgánů.

Neexistuje v dnešní době moderní web, který by se obešel bez služeb Googlu jako jsou Analytics, Adsense a Doubleclick. To je také důvod, proč tu musím  mít  tento text, který právě čtete.

Máte-li na to žaludek, pak potřebu dozvědět se co nejvíce o zmíněné směrnici a způsobu využití Vašich dat Googlem ukojíte nejlépe zde

Pokud si nepřejete sdílet s Googlem informace o Vašem prohlížeči, o Vašem zařízení a o Vás,  doporučuji Vám:

  • nepoužívat Google Chrome
  • nepoužívat Android
  • nepoužívat Chromebook
  • nepoužívat Google Mail
  • nepoužívat internet,  počítač, ani jinou elektroniku
  • odstěhovat se mimo dosah civilizace

pokud hledáte méně radikální řešení, tak falešný pocit bezpečí získáte nejspíš díky úplnému zakázání cookies či zakázání cookies třetích stran, případně také použitím tzv.   anonymního režimu prohlížení. Avšak mohu Vám s čistým svědomím sdělit, že tím Velkému Bratru rozhodně nezabráníte ve Vaší analýze. Koneckonců právě naše Česká Republika je celosvětovým lídrem co se týče počtu a úspěšnosti firem jež se zabývají zpracováním BigData, takže myslet si, že se zákazem cookies ve Vašem prohlížeči něco podstatného změní je naivní.